• 400132 Cluj, str. Traian Moșoiu 62

  • Luni - Vineri: 8:00-21:00

Termenii și Condițiile

  • Home
  • Termenii și Condițiile

Termeni și Condiții

 

Toate drepturile de proprietate și de autor aferente site-ului www.gyniaembrio.ro (numit în continuare ”Site") aparțin în exclusivitate societății Gynia SRL, sub care funcționează Centrul de Fertilizare in Vitro GYNIA EMBRIO, unitate medicală privată de sănătate, operator de date cu caracter personal în conformitate cu Regulamentul privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date (numit în continuare “regulamentul GDPR”). Acest Site este controlat și operat de GYNIA SRL direct sau prin intermediul unui subcontractor, care la rândul său respectă legislația în vigoare.

Site-ul www.gyniaembrio.ro este destinat pacientelor Clinicii de Fertilizare in Vitro GYNIA Embrio sau oricărei persoane care vrea să obțină informații despre Gynia Embrio și serviciile oferite (numiți în continuare "Utilizatori").

Prin accesarea Site-ului și/ sau a serviciilor medicale furnizate de Clinica de Fertilizare in Vitro GYNIA Embrio, Utilizatorii consimt să respecte conținutul prezentului document, precum și legislația în vigoare aplicabilă în domeniul furnizării serviciilor medicale.

Accesul la Site, serviciile adiacente şi conţinutul Site-ului vă sunt oferite în mod gratuit, dar condiţionat de acceptarea de către Dvs., fără nici o rezervă, a prevederilor acestui document. Neacceptarea Termenilor şi Condiţiilor prevăzute în acest document atrage după sine imposibilitatea utilizării de către Dvs. a Site-ului.

În vederea programării unei consultații, aceasta se poate realiza doar în persoană sau telefonic, la Recepția Clinicii de Fertilizare in Vitro GYNIA Embrio sau la numărul de telefon 0371330033.

Prin accesarea Site-ului, agreați că sunteți o persoană întru totul responsabilă, conștientă și care își asumă toate acțiunile sale de utilizare a Site-ului, precum și efectele propriilor acțiuni.

Copierea, tipărirea sau descărcarea oricărui text sau material grafic de pe Site se face doar cu acordul GYNIA SRL, acțiunea fiind permisă exclusiv pentru uz personal, non-profit, cu condiția de a respecta drepturile de autor.

Tentativele de acces neautorizat pe Site, incluzând dar nelimitându-se la: orice încercare de a modifica conținutul Site-ului, de a accesa Site-ul prin dispozitive sau programe automate, de a-i modifica structura, de a copia sau cita din conținutul său fără indicarea sursei, vor fi considerate tentative de fraudare a Site-ului și vor fi raportate autorităților competente.

Informațiile înscrise pe Site au caracter informativ și trebuie tratate ca atare. Orice utilizare a acestora în contradicție cu prezentul document, respectiv în alt scop decât cel pentru care au fost publicate, fără acordul scris al GYNIA SRL, este interzisă, fiind considerată furt de proprietate intelectuală, și atrage după sine răspunderea în conformitate cu prevederile legale incidente.

GYNIA SRL are libertatea de a gestiona informaţiile publicate pe Site, fără a fi nevoită să aducă justificări pentru aceasta. Termenii și condițiile prezente pot fi modificate în orice moment, modificările producând efecte din momentul publicării acestora pe Site. GYNIA SRL își rezervă dreptul de modifica sau de a întrerupe activitatea Site-ului sau a unei părti al acestuia fără vreo notificare prealabilă. Site-ul folosește cookie-uri, așadar detalii complete despre tipul de informații colectate de cookie-uri se găsesc la Politica de utilizare a Cookie-urilor.

Portalul poate conţine legături web (link-uri) sau trimiteri către alte site-uri considerate utile în ceea ce priveşte conţinutul. În astfel de cazuri se vor aplica condiţiile generale de utilizare corespunzătoare acelor site-uri.

În cazul în care aveți mulțumiri sau nemulțumiri legate de orice privește experiența Dvs. în cadrul Clinicii de Fertilizare in Vitro GYNIA Embrio, aveți posibilitatea de a vă exprima gradul de satisfacție prin intermediul Chestionarului de Satisfacție prezent pe Site, ce va fi ulterior luat la cunoștință de către conducerea GYNIA SRL.

Solicitările de informare, reclamațiile sau orice fel de sesizări referitoare la modalitatea de accesare a Site-ului sunt luate în considerare în baza unei adrese scrise, transmise pe suport de hârtie la adresa din Contact sau electronic, completând formularul pus la dispoziție, ori prin adresa de e-mail din secțiunea Contact.

Face parte integrantă a prezentului document notificarea privind prelucrarea datelor cu caracter personal, publicată pe Site. În cazul unor probleme legate de gestionarea datelor cu caracter personal, vă rugăm să ne scrieți pe adresa protectiadatelor@gynia.ro.

O reclamație depusă în mod corespunzător va cuprinde datele de identificare ale Utilizatorului precum și o descriere a solicitării, fiind necesare minim două dintre următoarele date de contact: adresa, numărul de telefon sau adresa de e-mail.

În urma primirii solicitării, reclamației sau sesizării se va acorda un număr de înregistrare care va fi comunicat petentului. În funcție de obiectul și conținutul cererii depuse, Clinica de Fertilizare in Vitro GYNIA Embrio, prin reprezentantul său, va putea solicita informații clarificatoare pentru înțelegerea corectă și completă a situației sesizate, respectiv pentru formularea unui răspuns fundamentat. Răspunsul la orice solicitare, reclamație sau sesizare se va emite în termenul legal de 30 de zile calendaristice.

phone_in_talk